Sense paraules. Seguirem informant. Més informació sobre les actuacions de la Generalitat en la primera fase de la pandèmia: Figueres, la Marca Hispànica, 2 d'abril de 2010.
Continue lectura