"La Vanguardia", 16 de setembre de 2020. SI NO ES DESMENTEIX LA DADA PUBLICADA PER "LA VANGUARDIA"  O S'ADOPTEN LES MESURES SANITÀRIES ADIENTS, ACTUAREM EN CONSEQÜÈNCIA. Els fets coincideixen, per…
Continue lectura